BAKHARING - ZEETONG - SCAMPI

Naar aloude gewoonte gaan we ook dit jaar weer "boeksering" op de barbecue gooien. Maar ... nieuw is wel dat er ook voor een alternatief gekozen kan worden nl. zeetong of scampi's.

Wanneer: zondag 20 november 2022 tss. 16:00 en 19:00

  • 2 bakharingen (boeksering) met brood aan 10 euro voor leden en 15 euro voor niet leden
  • zeetong met frietjes of scampi's met pasta aan 20 euro voor leden en 25 euro voor niet leden

Mogelijkheid tot inschrijven uiterlijk 13 november 2022 via één van onze KWB-bestuursleden.

Hopelijk tot dan!?