KWB SINT ADRIAAN GAAT KOKEN!

In dit nieuwe jaar doen we nogmaals onze kookschort aan om samen gezellig enkele lekkere gerechten op ons bord te toveren. De eerste van drie lessen start op 24 maart 2023 om 18:30 in de welgekende parochiezaal van Sint Adriaan.

Inschrijven kan uitsluitend telefonisch naar Hilde of Mario op het nummer 0472 247 290 of 0475 534 919. Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot maximum 15 personen.

Het lesgeld bedraagt 15 euro (ofwel 5 euro per les) en dient alvast om een deel van de eerste kosten te dekken. Dit bedrag kan na telefonische inschrijven worden overgemaakt op rekeningnummer BE 06001 6562 2122 met vermelding van uw naam. Indien nodig zal er een extra afrekening worden gemaakt op het einde van elke les onder alle aanwezigen.

Concreet: 3 kooklessen nl. 24.03 - 21.04 en 12.05, telkens om 18:30 in de parochiezaal van Sint Adriaan. Graag meebrengen: een grote snijplank, een scherp mes of mesje en ... veel goesting.

Indien u suggesties heeft voor deze lessen wat betreft de gerechten, dan kan u deze uiteraard steeds per sms overmaken aan Hilde of Mario.

Alvast veel kookplezier gewenst namens het voltallige bestuur.